AR-GAM - Juan Ariza S.L. » Serveis » Bomba Estàtica
Bomba Estàtica

Mitjançant la col•locació de mànegues o tubs rígids, es bombeja el material de manera vertical o horitzontal, segons les condicions de l’obra, fins al punt on sigui necessari.