AR-GAM - Juan Ariza S.L. » Serveis » Morter Autonivellant
Morter Autonivellant

Aquest producte, com la resta de morters, està compost d’aigua, ciment i sorra de ganulometria fina. Les seves característiques especials es donen per l’ús d’additius que li confereixen més fluïdesa, la qual cosa facilita un acabat més llis i anivellat.