top of page

AnHIDRITA

La anhidrita és el morter autoanivellant de prestacions màximes en

conductivitat tèrmica. És el morter autoanivellant especialment dissenyat

per ser utilitzat sobre sòls amb calefacció radiant o tub d'aigua, per la seva

elevada conductivitat tèrmica útil de 02:02 W / mk, 3 vegades superior a la

d'una base tradicional.

Realitzat en base de sulfat de calci (anhidrita,) fabricat i preparat en central

de formigó homologada, aplicada amb bombament per aplicadors

qualificats, destinada a realitzar tot tipus de bases de terres on es vulgui

gran rapidesa d'execució i excel·lent planimetria.

Fotograf+a (3).jpg
P1050399.JPG
P1050409.JPG
P1050400.JPG
bottom of page